glade hhx studenter med deres nye hue

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

hhx

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Hvad er hhx?

HHX er en merkantil studentereksamen, hvilket betyder, at du arbejder med både almene fag og businessfag, som gør dig klar til at læse videre inden for en bred vifte af uddannelser. Du får en god faglig ballast til at forstå virksomheders og landes økonomi og til at forstå baggrunden for marketingkampagner og virksomheders brug af de sociale medier. Samtidig arbejder du med dansk, historie og engelsk på højt niveau, og alle har et 2. fremmedsprog. Vi arbejder således målrettet på, at du gennem de tre år udvikler dine analytiske og innovative sider og evnen til samarbejde med andre om at løse aktuelle problemstillinger. Uddannelsen gør dig klar til at forholde dig ansvarligt, kritisk og aktivt til verden omkring dig.

Uddannelsens opbygning

Både htx (teknisk gymnasium), hhx (handelsgymnasium), og stx (alment gymnasium) er bygget op på samme måde. Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever. I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

De særlige fag på hhx

Når du går på hhx, vil du få en række nye fag. Det kan f.eks. være virksomhedsøkonomi eller afsætning, der handler om, hvordan man markedsfører og sælger virksomheder og produkter. Du får bl.a. også faget international økonomi.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. En studieretning består normalt af tre fag, der er samlet i en pakke. Når du vælger din studieretning, er du med til at vægte mellem de fag, du gerne vil tone din uddannelse med, f.eks. afsætning, international økonomi, it eller et fremmedsprog.

Hvad lærer man egentlig på hhx?

For at gå på hhx er det vigtigt, at du interesserer dig for, hvad der foregår i den virkelige verden. Det er nemlig den, vi tager udgangspunkt i, i de tre år, du går på gymnasiet. På hhx har vi især fokus på samfundsfag og virksomhedsøkonomi. Det betyder, at du vil blive rigtig god til at forstå og følge med i, hvad de taler og skriver om i nyhederne og aviserne.

På hhx lægger vi vægt på, at undervisningen er virkelighedsnær. Det er ikke nok, at du lærer tingene i teorien, du skal også kunne bruge det, du lærer i praksis. Derfor arbejder du ofte i tværfaglige projektforløb og med konkrete cases.

Find dit gymnasium

It og studieture

It er en naturlig del af undervisningen i alle fag, og der er trådløst netværk på hele skolen. Hhx er en internationalt orienteret uddannelse. Du nøjes ikke med at sidde hjemme i klassen og høre om forholdene i andre lande. Du tager selv ud og besøger dem. Derfor indgår studieture i undervisningen for alle klasser.

Deltagerbetaling
45

Fede studieretninger

På NEXT - Uddannelse København har vi studieretninger for enhver smag og helt sikkert også en, der passer lige til dig.

vores studievejleder Larry er klar til at hjælpe dig

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål om vores uddannelser, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere. Studievejlederne på NEXT er altid parate til at hjælpe dig. Er du nysgerrig på om gymnasiet er noget for dig, kan man på vores seks gymnasier arrangere individuelle besøgsdage.

Kom og besøg os