MortenHoltum_Vibenshus_72dpi_nov16  (4).jpg

Studiemiljø

Vibenshus er et levende gymnasie på Østerbro

Det sociale fællesskab er et vigtigt element på Vibenshus. Der er lektiecafé, fredagscafé, fester, LAN-parties og et aktivt elevråd. Desuden er der forskellige klubber, hvor elever og lærere mødes om en fælles interesse. Vi tager også på studieture. Studieturene har fagligt indhold, men er også meget vigtige, når det handler om trivsel og studiemiljø.

80'er fest.jpg

Fester og events

På Vibenshus er fester og events en vigtig del af det sociale liv. Eleverne arrangerer og styrer selv festerne og fredagscaféen. Dog er der altid flere lærere tilstede. Festrådet arrangerer 4 fester årligt: introfest, julefest, temafest og årets højdepunkt: gallafesten! Caferådet har deres eget lokale i kælderen og inviterer til fredagscafe hver anden måned.

lan.jpg

LAN- party

To gange om året arrangerer eleverne LAN-party. Det er en stor succes, hvor mange elever flytter ind på skolen med deres computer og bruger en weekend på at spille. Maden laves i skolens køkken.

besoeg_os.jpg

Elevklubber

Flere gange om ugen har vi et skemafrit modul midt på dagen. Det bruger vi til fællessamlinger, foredrag mm. Men det er også her elevråd, festråd mm. mødes, og det er her, man kan gå i lektiecafé. Har du bare brug for en pause midt på dagen, kan du hygge med venner eller udfordre dem i bordfodbold eller bordtennis.

Samtidig har vi klubber, der mødes i disse moduler midt på dagen. Klubberne kan opstå på initiativ af lærere eller elever. Du kan fx spille brætspil eller kort, diskutere film i filmklubben eller bygge din egen højttaler i teknologiklubben. Du kan også være med til at brygge øl sammen med kemilærerne.

MortenHoltum_Vibenshus_72dpi_nov16  (9).jpg

Elevrådet - bliv hørt

Hver klasse vælger en elevrådsrepræsentant og en suppleant til htx-elevrådet, der mødes med jævne mellemrum for blandt andet at drøfte emner af almen interesse for gymnasiets elever. Elevrådet har et godt samarbejde med skolens ledelse. Det er også elevrådet, der står for skolens morgenmadsordning.

glaede_elever_vibenshus.JPG (1)

Velkommen til Vibenshus

Fest-, café-, LAN- og elevråd byder velkommen til Vibenshus Gymnasium

kanotur.jpg

På studietur hvert år

På Vibenshus Gymnasium er vi på studietur hvert år.
I 1. g tager vi på en fælles kanotur i august i tre dage. Her er det formålet at opbygge og styrke de sociale relationer, så du kan få et godt studiemiljø. Heldigvis er der hvert år ældre elever, der tager med som tutorer og sammen med lærerne sørger for, at du får en rigtig god start på htx.

I 2. og 3. htx tager vi på studietur i efteråret. Turen går til en destination i Europa. Her knytter studieturene sig til større projekter, der bliver arbejdet med på skolen. Studieturene på 2. og 3. år er begge en del af undervisningen og kan indgå i eksamen på 3. år. Der er knyttet en brugerbetaling til studieturene

studiemiljo_vibenshus_next.jpg

Besøgsdage

Kom og besøg os

Der er mange muligheder for at besøge os på Vibenshus Gymnasium. Måske har du mulighed for at komme i brobygning eller på introkursus her. Og i januar slår vi dørene op og inviterer til infoaften, hvor både lærere og nuværende elever står klar til at fortælle om skolen, miljøet og mulighederne.

Du er også meget velkommen til at besøge os på en almindelig skoledag og følge en klasse og på egen krop få et indtryk af undervisningen. Kontakt studievejlederen på Vibenshus Gymnasium og lav en aftale om en besøgsdag.

Studievejledning