international_science_vibenshusgym_next.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Jesper Rasmussen på 24 43 36 14 eller jras@nextkbh.dk

International Science

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Jesper Rasmussen på 24 43 36 14 eller jras@nextkbh.dk

Naturvidenskaben i centrum

På International Science er naturvidenskaben i centrum – i eksperimenter, i tænkning og i teknologi. Her lærer du at opstille og gennemføre dine egne fysiske eksperimenter på et højt niveau. Du skal være glad for matematik, da du benytter matematiske metoder til at forstå og beskrive de naturvidenskabelige sammenhænge, som du eksperimenterer med. På studieretningen vil du desuden deltage i både nationale og internationale projekter i samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner.


Matematik A - Fysik A

MatematikA_vibenshus.jpg

Matematik A

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller. Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

FysikA_vibenshus.jpg

Fysik A

I fysik A får du indsigt i fysikkens grundlæggende love og begreber og lærer at analysere og løse opgaver inden for fysikkens område. Du får indblik i sammenhængen mellem fysikkens teorier og hverdagslivets praktiske spørgsmål og arbejder med såvel eksperimenter som modeller og teorier.

Relevante valgfag

Kemi A, engelsk A, astronomi C

Den obligatoriske fagrække på htx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Vibenshus Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende tekniske fag, der er med til at give htx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil.

studenterkoersel_vibenshus.jpg

Efter gymnasiet

Studieretningen er for dig, der overvejer at læse f.eks. fysik, matematik eller nanoteknologi. Vil du være ingeniør, er international science også det oplagte valg.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar og februar.

Optagelse
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Matematik A      
Fysik A      
Obligatoriske fag:
     
Biologi C      
Kommunikation/ IT C      
Samfundsfag C      
Engelsk B      
Matematik B      
Fysik B      
kemi B      
Teknologi B      
Idehistorie B      
Dansk A      
Teknikfag A*      
valgfag (:
     
Matematik A      
Fysik A      
Kemi A      
Teknologi A      
Engelsk A      
Biologi B      
Programmering B      
Samfundsfag B      
Psykologi C      
Idræt C      
Astronomi C      
Mediefag C      
Tysk C      
Innovation C