_J4A0130.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Jesper Rasmussen på 24 43 36 14 eller jras@nextkbh.dk

Geoscience

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Jesper Rasmussen på 24 43 36 14 eller jras@nextkbh.dk

Interesseret i jorden og klimatets forandringer?

Er tsunamier, orkaner og jordskælv noget, der fanger din interesse, så er geoscience lige dig. Jorden er et skatkammer af ressourcer, der er under stor forandring. På geoscience lærer du om, hvorfor vores jord ser ud, som den gør, og om hvordan vores klima ændrer sig, og hvad det betyder for vores levevilkår. Der er meget feltarbejde på geoscience, som når vi drager til Møns Klint eller Skåne, når vi besøger vores geotop på Amager eller tager på studietur til Island. Efter gymnasiet vil du være topkvalificeret til en bred pallette af naturvidenskabelige uddannelser. Geografi på universitetet eller miljøteknologi er oplagte valg.

Geovidenskab A - Matematik A

GeovidenskabA_vibenshus.jpg

Geovidenskab A

I geovidenskab A tages der udgangspunkt i emner inden for geografi, geologi og fysik. Du får undervisning i klima, energi, miljø og jordens ressourcer. Du lærer at analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og at udføre observationer og eksperimenter i såvel felten som i laboratoriet.

MatematikA_vibenshus.jpg

Matematik A

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller. Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

Relevante valgfag

Fysik A, samfundsfag B, idræt C

Den obligatoriske fagrække på htx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Vibenshus Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende tekniske fag, der er med til at give htx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil.

studenterkoersel_vibenshus.jpg

Efter Gymnasiet

Efter gymnasiet vil du være topkvalificeret til en
bred palette af naturvidenskabelige uddannelser.
Geografi på universitetet eller miljøteknologi er oplagte valg.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar og februar.

Optagelse
  • Studieretningsfag
  • Obligatoriske fag
  • Valgfrie fag
  1.g 2.g 3.g
Geovidenskab A      
Matematik A      
Obligatoriske fag:
     
Biologi C      
Kommunikation/ IT C      
Samfundsfag C      
Engelsk B      
Matematik B      
Fysik B      
kemi B      
Teknologi B      
Idehistorie B      
Dansk A      
Teknikfag A*      
valgfag (:
     
Matematik A      
Fysik A      
Kemi A      
Teknologi A      
Engelsk A      
Biologi B      
Programmering B      
Samfundsfag B      
Psykologi C      
Idræt C      
Astronomi C      
Mediefag C      
Tysk C      
Innovation C