european_studies_sydkystengym_next.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen

Studievejledning

European Studies

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen

Studievejledning

Vil du opleve verden?

Er du god til sprog, interesserer du dig for menneskelige relationer, og drømmer du om at studere eller arbejde i udlandet, så er European Studies noget for dig. Her kombinerer du sprog og samfundsfag og bliver dermed kvalificeret til at arbejde med de kulturelle og samfundsmæssige udfordringer, som Europa står over for i disse år. På studierejsen i 2.g går turen til en europæisk hovedstad, hvor du bruger dine sprogkundskaber i praksis, og hvor du styrker dine interkulturelle kompetencer.

Samfundsfag A - Engelsk A

stx_Engelsk A.jpg

Engelsk A

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden. Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

stx_tyskA.JPG

Tysk A

I tysk A lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du et solidt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold. Du får bl.a. undervisning i væsentlige regler for tysk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget, og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Stx_SamfundsfagB.jpg

Samfundsfag B

I samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder. Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

Relevante valgfag

Kulturforståelse C, psykologi C, naturgeografi B.

Den obligatoriske fagrække på stx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Sydkysten Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende fag, der er med til at give stx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil

glade elever på studenterkørsel med hue fra sydkysten gymnasium

Efter Gymnasiet

Studieretningen giver adgang til stort set alle humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar.

Studievejledning
  • Studieretningsfag
  • Obligatoriske fag
  • Valgfrie fag
 
Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B