studievejledning.JPG

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen

Studievejledning

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen

Studievejledning

Det hjælper vi med

Studievejlederne på Sydkysten Gymnasium er altid parat til at hjælpe dig. Ring, send en e-mail eller kom forbi og få en snak.

Studievejledningen kan blandt andet hjælpe dig med

  • dit fagvalg
  • eksamensregler
  • dine studievaner
  • at sætte mål og planlægge
  • læsehjælp
  • SU, transporttilskud og andre økonomiske forhold
  • specialpædagogisk støtte
  • muligheder efter gymnasiet
  • aftale om besøg på skolen

Studievejlederen kan også hjælpe dig, hvis du har personlige problemer, der påvirker din skolegang. Studievejlederen er ikke psykolog eller terapeut, men har tavshedspligt og kan henvise til forskellige former for hjælp.

studiemiljo_sydkystengym.jpg

Oplev en skoledag på Sydkysten Gymnasium

Overvejer du at søge ind på Sydkysten Gymnasium? Så kom på besøgsdag og følg en almindelig skoledag i en af vores 1.g-klasser. Du er på besøg sammen med andre besøgselever, hvor vores elever og lærere glæder sig til at vise jer rundt og fortælle om skolen.

Kontakt vores studievejledere og aftal nærmere.
En besøgsdag varer fra kl. 8.30 - ca. kl. 14.00.

Vi glæder os til at lære dig at kende.

Studievejledere på Sydkysten Gymnasium

dobj.jpg

Dorthe Bjerg Jensen

Studievejleder, Sydkysten Gymnasium

carsten.jpg

Carsten Schouboe

Studievejleder, Sydkysten Gymnasium

ramd.jpg

Rasmus Macdonald

Studievejleder, Sydkysten Gymnasium

Mere om videregående uddannelser

Du kan få inspiration til studievalg på www.studievaelgeren.dk og finde information om videregående uddannelser på www.ug.dk, hvor du også finder e-vejledningen samt en oversigt over specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

Studievalg København

Studievalg Københavns vejleder holder løbende informationsmøder om valg af videregående uddannelser. Tidspunkterne bliver annonceret i Lectio. På Sydkysten Gymnasium kan du møde studievejleder Mohammad Ajine fra Studievalg København til både obligatoriske og frivillige arrangementer i løbet af din tid på skolen.

Derudover har du mulighed for at få individuel vejledning hos Mohammad. Du er også velkommen til at skrive til ham med studievalgsspørgsmål på moa@studievalg.dk. Skriv gerne, hvilken skole du går på.

Book tid her