hhx_sydkystengym_next.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Praktisk info

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Alt det andet

For at gennemføre en gymnasieuddannelse har du brug for en computer. Du kan medbringe din egen eller leje en af skolen. På Sydkysten Gymnasium bruger vi platformen Lectio. På Lectio får du information om skema, lektier, karakterer og meget andet, der er relevant for dit studieliv. Næsten alle opgaver afleveres ligeledes i Lectio.

HHX translokation billede 2.jpg

Kalender

SKOLEÅR 2017/ 2018:
Skolestart for alle årgange: 14/8-17
Efterårsferie: uge 42
Juleferie: 21/12-17 – 3/1-18 inkl.
Vinterferie: uge 8
Påskeferie: 26/3 – 28/3-18
Sidste dag: 29/6-18

SKOLEÅR 2016/ 2017
Efterårsferie: Mandag 17/10 2016 - fredag 21/10 2016
Juleferie: Fredag 23.12.2016 - mandag 02.01.2017
Vinterferie: Onsdag 18.02.2017 - torsdag 26.02.2017
Påskeferie: Lørsdag 08.04.2017 - mandag 17.04.2017
Store bededag: Fredag 12/5 2017
Kristi Himmelfartsdag: Torsdag 25/5 2017
Pinse: Mandag 5/6 2017
Sidste mulige prøve- og eksamensdag: Onsdag 21.06.2017
Translokation: Fredag 23/6 2017

science_sydkystengym_next.jpg

Kvalitetssikring

På Sydkysten Gymnasium følger vi det system for kvalitetssikring, der gælder for NEXT. Derfor måler vi løbende elevernes tilfredshed (ETU) og medarbejdernes tilfredshed (MTU). Målingerne bruger vi til at udvikle vores uddannelser og undervisningsmiljø og til beslutte, hvor vi vil gøre en særlig indsats.

eksamen.jpg

Prøver og eksamener

I løbet af gymnasietiden skal du til mindst 9 eksamener inkl. det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) på stx og studieområdeprojekt (SOP) på hhx og htx. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én. Mindst 3 eksaminer skal være skriftlige, og mindst 3 skal være mundtlige.

Eksamenerne afholdes i maj-juni og evt. sygeeksamen afholdes i august. De skriftlige eksamener afholdes typisk før de mundtlige.

Bemærk: Der er indgået aftale om en reform af gymnasieuddannelserne. Vær derfor opmærksom på, at ovenstående formentlig ændres fra skoleåret 2017/2018. Vi opdaterer denne side, når aftalen er endeligt vedtaget.

Studie- og ordensregler

Vi vil gerne, sammen med dig, skabe et godt gymnasium og miljø, hvor engagement og samarbejde er nogle af de bærende værdier. Da vi skal tilbringe tre år sammen, er der nogle grundlæggende ting, det vil være godt for dig at vide om vores gymnasium og fælles miljø.

Ordensregler

Det er bedst når alle er her

På Sydkysten Gymnasium har vi fokus på at forebygge og frafald. Vi følger derfor tæt op på fravær og manglende afleveringer.

Indsatsen for at reducere fravær og frafald sker i et tæt samarbejde mellem skolens ledelse, studievejlederne, årgangslederne og klasselærerne.

Studieplan

For hver eneste fag du har, er der udarbejdet en studieplan. Studieplanen er samtidig en undervisningsbeskrivelse.

I Studieplanen er en oversigt over, hvilke temaer/emner du har haft, og der er også en beskrivelse af mål, hvad du har læst, arbejdsformer m.m. Hvis du kommer op i et bestemt fag til eksamen, kan du se i studieplanen, hvad du skal have styr på.

Lectio