science_engineering_sydkystengym_next.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Science Engineering

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Vil du bygge, forske eller undervise?

Vil du være med til at bygge fremtidens tunneller eller broer, lave grundforskning eller undervise? Så er Science Engineering dit naturlige valg. Du får indsigt i fysikkens grundlæggende love og kombinerer teori med praksis. Du får mulighed for at afprøve teorierne i praksis ved hjælp af eksperimenter i vores laboratorier, og du vil i praksis opdage, hvordan matematik kan bruges i fysiktimerne. Resultaterne af dine forsøg efterbehandler du bl.a. med matematikprogrammer.


Matematik A - Fysik A

htx_matematikA.jpg

Matematik A

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller. Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

htx_fysikA_.jpg

Fysik A

I fysik A får du indsigt i fysikkens grundlæggende love og begreber og lærer at analysere og løse opgaver inden for fysikkens område. Du får indblik i sammenhængen mellem fysikkens teorier og hverdagslivets praktiske spørgsmål og arbejder med såvel eksperimenter som modeller og teorier.

Relevante valgfag

Programmering C, samfundsfag B, engelsk A.

Den obligatoriske fagrække på htx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Sydkysten Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende tekniske fag, der er med til at give htx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil

htx_studenterkoersel_sydkysten.jpg

Efter Gymnasiet

Studieretningen er for dig, der vil læse videre på
de naturvidenskabelige uddannelser på universitetet
eller DTU. IT Universitetet er også en oplagt
mulighed.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar.

Optagelse

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Matematik A      
Fysik A      
Obligatoriske fag:
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation/ IT C      
Samfundsfag C      
Valgfag:
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Biologi B      
Design B      
Idræt B      
Samfundsfag B      
Datalogi C      
Design og Arkitektur C      
Financiering C      
Idræt C      
Innovation C      
Kulturforståelse C      
Mediefag C      
Psykologi C