industrial_design_sydkystengym_next2.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Industrial Design

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Vil du udvikle og designe fremtiden?

Vil du gerne være med til at udvikle og designe fremtiden og til at formgive og fremstille moderne, industrielle produkter? Så er Industrial Design din studieretning. Her arbejder du med teknik, teknologi, handel, innovation og egen virksomhed. Du vil i proces-, maskin-, el- eller tekstilværkstederne arbejde med teknikker og materialer til de produkter, du fremstiller, og du lærer at forstå konsekvenserne af dine valg. Det kan f.eks. være ift. miljøet eller markedet. Du vil deltage i DM i teknologi med et produkt, du selv har designet og fremstillet.


Teknologi A - Design B

htx_TeknologiA.JPG

Teknologi A

I teknologi A lærer du om sammenhængen mellem samfundsmæssige problemstillinger og teknologiske løsninger. Med udgangspunkt i både natur- og samfundsfaglig viden lærer du bl.a. at udvikle og fremstille et produkt og at tage hensyn til samspillet mellem konstruktion, produktion, markedsføring m.m.

htx__DesignB.jpg (1)

Design B

I design B arbejder du både teoretisk og praktisk med designprocessen. Du får forståelse for samspillet mellem form og funktion og for designprocessens sammenhæng med æstetik, teknologi og innovation.

Relevante valgfag

Innovation C, samfundsfag B, engelsk A.

Den obligatoriske fagrække på htx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Sydkysten Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende tekniske fag, der er med til at give htx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil

htx_studenterkoersel_sydkysten.jpg

Efter Gymnasiet

Efter gymnasiet vil du måske læse til ingeniør eller
på en samfundsvidenskabelig uddannelse.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar.

Optagelse

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Teknologi A      
Design B      
Obligatoriske fag:
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation/ IT C      
Samfundsfag C      
Valgfag:
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Biologi B      
Design B      
Idræt B      
Samfundsfag B      
Datalogi C      
Design og Arkitektur C      
Financiering C      
Idræt C      
Innovation C      
Kulturforståelse C      
Mediefag C      
Psykologi C