game-design_sydkysten_next.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Game Design

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Spil, design og spiludvikling

Drømmer du om at designe og udvikle spil, professionelle apps, Virtual Reality og interaktive medieoplevelser? Så er Game Design et oplagt valg. Studieretningen vil som noget helt enestående tilbyde undervisning fra eksperter, som kommer fra medie- og spil-industrien. Spil, design og spiludvikling er integreret i undervisningen i de traditionelle htx-fag, og du arbejder desuden kreativt med interaktive og sociale medier.


Kommunikation/IT A - Programmering B

htx_Kom_itA.JPG

Kommunikation/IT A

I kommunikation/it A lærer du om forskellige kommunikationsformer som fx tekst, billede, lyd mv. Du får forståelse for kommunikation, design og teknologi i it-baserede og trykte medier, og du prøver at løse konkrete kommunikationsopgaver.

htx_programmeringB.JPG

Programmering B

I programmering B lærer du om alle sider af programmering, fra brugen af programmeringssprog til konkret udvikling af et program. Du præsenteres for mindst ét programmeringssprog og udvikler din forståelse af sproget ved at eksperimentere med varianter af enkle programmer.

Relevante valgfag

Design C, mediefag C, engelsk A.

Den obligatoriske fagrække på htx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Sydkysten Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende tekniske fag, der er med til at give htx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil.

htx_studenterkoersel_sydkysten.jpg

Efter Gymnasiet

Mulighederne for videregående uddannelse er mange inden for f.eks. ingeniørvidenskab, kommunikation, it, medier eller iværksætteri. Det kan være på IT Universitetet, DTU eller Medialogi på AAU.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar.

Optagelse

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Kommunikation/IT A      
Programmering B      
Obligatoriske fag:
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation/ IT C      
Samfundsfag C      
Valgfag:
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Biologi B      
Design B      
Idræt B      
Samfundsfag B      
Datalogi C      
Design og Arkitektur C      
Financiering C      
Idræt C      
Innovation C      
Kulturforståelse C      
Mediefag C      
Psykologi C