biotechnology_sydkystengym_next.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Biotechnology

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Vil du være sygeplejeske, tandlæge eller laborant?

Biotechnology er for dig, der vil lære om den nyeste medicin, bæredygtige fødevarer og udfordre potentialet i fremtidens klimaløsninger. Her arbejder du bl.a. med genteknologi og enzymer, og du ser på, hvordan det hele anvendes i industrien. Du undersøger biologiske organismer og får viden inden for forskning og produktudvikling, bl.a via besøg på universiteter og virksomheder.


Bioteknologi A - Matematik A

htx_bioteknologiA.JPG

Bioteknologi A

I bioteknologi A tages der udgangspunkt i fagene kemi og biologi. Du får undervisning i såvel klassiske biologiske som klassiske kemiske emner. Men du får også kendskab til bioteknologiens betydning inden for sygdomsbehandling, fødevareteknologi, forædling samt biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

htx_matematikA.jpg

Matematik A

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller. Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

Relevante valgfag

Psykologi C, samfundsfag B, engelsk A.

Den obligatoriske fagrække på htx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Sydkysten Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende tekniske fag, der er med til at give htx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil

htx_studenterkoersel_sydkysten.jpg

Efter Gymnasiet

Biotechnology er oplagt, hvis du drømmer om at
læse f.eks. medicin eller bioteknologi på universitet.
Det kan også være, du overvejer at blive f.eks. sygeplejeske, tandlæge eller laborant

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar.

Optagelse

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Bioteknologi A      
Matematik A      
Obligatoriske fag:
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation/ IT C      
Samfundsfag C      
Valgfag:
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Biologi B      
Design B      
Idræt B      
Samfundsfag B      
Datalogi C      
Design og Arkitektur C      
Financiering C      
Idræt C      
Innovation C      
Kulturforståelse C      
Mediefag C      
Psykologi C