htx_sydkystengym_next.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

HTX

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium forbereder dig på at læse videre inden for naturvidenskab, IT, kommunikation og design. Som elev arbejder du projektorienteret, kreativt og eksperimenterende med idéer, der kan blive til virkelighed. Vi kombinerer teori med praksisnær hands on undervisning i vores moderne laboratorier og værksteder.

300

Ambitioner og udvikling

På Sydkysten Gymnasium er vi ambitiøse og prioriterer, at du bliver fagligt dygtig og samtidig udvikler dig personligt. Vi synes, det skal være sjovt at gå i skole. Det stiller krav til dig. Du skal være parat til at give den en skalle i timerne og med dine lektier. Dit gode humør skal være med til at skabe hyggelig stemning.

Pølsebakkeløb HTX.jpg

Studiemiljø

På Sydkysten Gymnasium er du en del af et studiemiljø med mange traditioner. Fælles for alle uddannelser er vores fester, fredagscaféer og gallafest, hvor du kan møde elever fra alle uddannelser. Vi har mange traditioner, som vores elevråd og festudvalg er med til at planlægge. Vi arrangerer blandt andet LAN-party, Sæbekasseløb, Pølsebakkeløb, Julympiade, Bogstavmiddag, Filmfestival og Tænd juletræet.

Studieture

Som en del af undervisningen rejser alle klasser på studietur i 2.g til en europæisk destination. Vores Game Design klasse rejser desuden i 3.g til en oversøisk destination.

Er du interesseret i at komme på praktikophold i udlandet, har du mulighed for at deltage i et 3-ugers ophold i Europa, hvor du både udvikler dine sprogkundskaber og er i praktik i en virksomhed.

En god start på sydkysten

Vi gør meget ud af, at du føler dig velkommen på vores gymnasium og bliver rustet til de udfordringer, du bliver stillet over for. I introforløbet vil du lære dine nye venner og lærere bedre at kende og vores ældre elever vil hjælpe dig med at finde dig godt til rette.

Igennem hele din gymnasietid vil vi hjælpe- og vejlede dig. Du har mulighed for at lave dine lektier på skolen sammen med dine klassekammerater i lektiecaféen eller i vores skriveværksted. Vores studievejledere står altid parat til at guide dig igennem din uddannelse.

studiemiljo_sydkystengym.jpg

Besøgsdage

Kom og besøg os

Der er mange muligheder for at besøge os på Sydkysten Gymnasium. Måske har du mulighed for at komme i brobygning eller på introkursus her. I januar slår vi dørene op og inviterer til infoaften, hvor både lærere og nuværende elever står klar til at fortælle om skolen, miljøet og mulighederne.

Du er også meget velkommen til at besøge os på en almindelig skoledag og følge en klasse og på egen krop få et indtryk af undervisningen. Kontakt en af vores studievejledere og lav en aftale om en besøgsdag.

Studievejledning