business_mathematics_sydkystengym_next.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Business Mathematics

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejledningen.
Se link for mere information.

Studievejledning

Hvis finansverdenen trækker

Er din drøm at blive økonomidirektør eller revisor i en større virksomhed? Interesserer du dig for matematikkens anvendelse i en økonomisk sammenhæng, så er Business Mathematics en spændende studieretning for dig. Cases fra lokale og internationale virksomheder er en naturlig del af undervisningen. Du arbejder med emner som økonomistyring, aktivitetsoptimering og investering eller med produktionsforhold, omkostninger, logistik og afsætning ud fra et virksomhedsperspektiv. Kort sagt giver dine studieretningsfag dig viden til at kunne gennemskue komplekse, økonomiske problemstillinger.


Matematik A - Virksomhedsøkonomi A

Relevante valgfag

Finansiering C, markedskommunikation C, samfundsfag B

Den obligatoriske fagrække på hhx giver dig direkte adgang til næsten alle erhvervsrettede videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Sydkysten Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende fag, der er med til at give hhx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil

glade hhx elever på studenterkørsel

Efter Gymnasiet

Når du er færdig på Business Matematics er det oplagt at læse videre på økonomiske uddannelser på CBS og Universiterne, da din fremtid sikkert ligger inden for revisions, bank- eller finansverdenen.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar.

Optagelse

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Matematik A      
Virksomhedsøkonomi A      
Obligatoriske fag:
     
Engelsk A      
Fransk A      
Spansk A      
Afsætning B      
Fransk B      
International økonomi B      
Historie B      
Matematik B      
Tysk B      
Virksomhedsøkonomi B      
Erhvervscase C      
Erhvervsjura C      
Informatik C      
Samfundsfag C      
Valgfag:
     
Matematik A      
Tysk A      
Erhvervsjura B      
Idræt B      
Informatik B      
Innovation B      
Samfundsfag B      
Finiansering C      
Idræt C      
Kulturforståelse C      
Markedskommunikation C      
Mediefag C      
Psykologi C