_J4A9274.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

Studiemiljø

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

Faglighed og fælleskab

Sukkertoppen Gymnasium er også et sted, hvor du møder nye kammerater og kan opbygge et godt socialt netværk. Det sociale liv er vigtigt for at dine gymnasieår bliver rigtig gode. Vi har et aktivt elevråd, der består af to repræsentanter fra hver klasse. De mødes med jævne mellemrum for blandt andet at drøfte emner af almen interesse for gymnasiets elever. Vi har også et ligeså aktivt festudvalg, der sikrer, at vi på htx holder de fedeste fester for vores elever!

lan_htx_sukker.jpg

Fester og events

På Sukkertoppen er det sociale liv en vigtig del af det at gå i gymnasiet. Eleverne arrangerer og styrer selv de fleste arrangementer, men der er selvfølgelig altid også lærere tilstede. Vi holder fire store skolefester om året - introfest, julefest, temafest og gallafest. Derudover er der fredagscafé cirka hver 14. dag. Foruden fester hygger vi os med fx LAN-parties, elevklubber, musikaftener, loungecaféer med brætspil og ikke mindst filmawardshowet The Arnolds.

studietur_htx_sukker.jpg

Studieture

På Sukkertoppen tager vi på studietur hvert år. Studieturen er som regel placeret i starten af skoleåret og tager udgangspunkt i undervisningen på afrejsetidspunktet.
Det første år er studieturen vores introtur; en dejlig kanotur, der ryster de nye elever godt sammen. På andet og tredje år søger vi lidt længere væk - som regel en europæisk storby. Studieture er obligatoriske og har selvfølgelig både et socialt og fagligt fokus.
De internationalt orienterede studieretninger har derudover en uges ekstra studieophold i udlandet - fx London eller Berlin.

Samarbejde på tværs af studieretninger, design af biografrum på skolen og udforskning af maurisk arkitektur i Granada. Det er fedt også at lære på den måde.

Aksel, tidligere elev på Sukkertoppen Gymnasium

På htx skal man kunne tænke og tage initiativ selv. Det gør skolegangen både sjov og lærerig, og man står aldrig alene med en udfordring. Der er altid hjælp at hente fra kammerater og lærere.

Rafael, tidligere elev på Sukkertoppen Gymnasium