Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

Praktisk info

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

Alt det andet

På Sukkertoppen Gymnasium bruger vi e-learning platformen Lectio. Igennem Lectio får du information om skema, lektier og meget andet, der er relevant for dit studieliv. Alle opgaver afleveres i Lectio.

 

 

_J4A8814.jpg

Kalender

SKOLEÅR 2017/ 2018:
Skolestart for alle årgange 2017: Mandag 14/8 2017
Efterårsferie: uge 42
Juleferie: 21/12-17 – 3/1-18 inkl.
Vinterferie: uge 7
Påskeferie: 26/3 – 28/3-18
Sidste dag: 29/6-18

SKOLEÅR 2016/ 2017
Skolestart: mandag 8/8-2016
Efterårsferie: mandag 17/10-2016 - fredag 21/10-2016
Juleferie: mandag 19/12-2016 - fredag 30/12- 2016
Vinterferie: mandag 13/2-2017 - fredag 17/2-2017
Påskeferie: torsdag 13/4-2017 - mandag17/4-2017
Store bededag: fredag 12/5-2017
Kristi Himmelfartsdag: 25/5-2017
Pinse: mandag 5/6-2017
Translokation: fredag 23/6-2017

_J4A9606.jpg

Kvalitetssikring

På NEXT vil vi gerne tilbyde de bedst mulige uddannelser i det bedst mulige undervisningsmiljø.
Derfor måler vi løbende elevernes tilfredshed (ETU) og medarbejdernes tilfredshed (MTU). Målingerne bruger vi til at udvikle vores uddannelser og undervisningsmiljø, og til beslutte hvor vi vil gøre en særlig indsats.

Du kan læse mere om tilfredsheds-undersøgelserne under menupunktet Kvalitet under 'Om NEXT'.

_J4A9423.jpg (1)

Prøver og eksamener

I løbet af gymnasietiden skal du til mindst ni eksamener inkl. det obligatoriske studieområdeprojekt (SOP). For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én. Studentereksamen kan omfatte prøver i alle fag. Mindst tre eksamener skal være skriftlige og mindst tre skal være mundtlige.

Eksamenerne afholdes i maj-juni og evt. sygeeksamen afholdes i august. De skriftlige eksamener afholdes typisk før de mundtlige.

Studie- og ordensregler

Vi vil gerne, sammen med dig, skabe et godt gymnasium og miljø, hvor engagement og samarbejde er nogle af de bærende værdier. Da vi skal tilbringe tre år sammen, er der nogle grundlæggende ting, det vil være godt for dig at vide om vores gymnasium og fælles miljø.

Studie- og ordensregler

Det er bedst når alle er her

Vi har fokus på skolens fastholdelsesstrategi med det formål at forebygge og mindske fravær og frafald.
Indsatsen for at reducere fravær og frafald sker i et tæt samarbejde mellem skolens ledelse, studievejlederne og lærerne.

Fastholdelsesstrategi

Studieplan

For hver eneste fag du har, udarbejdes en studieplan. Studieplanen er samtidig en undervisningsbeskrivelse.

I studieplanen er en oversigt over, hvilke temaer/emner du har haft, og der er også en beskrivelse af mål, hvad du har læst, arbejdsformer m.m. Hvis du kommer op i et bestemt fag til eksamen, kan man se i studieplanen, hvad du skal have styr på.

Lectio