international_kommunikation_studieretning_sukkertoppen_gymnasium_htx.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

International Kommunikation

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

Interesseret i, hvordan kommunikation og it spiller sammen?

International Kommunikation indeholder to studieretninger, hvor du kombinerer de naturvidenskabelige fag med kommunikation, samfundsfag og sprog og bliver klar til den internationaliserede verden, der venter. I disse studieretninger får du mulighed for at arbejde med film, formidling og moderne kommunikation, og du bliver klædt på til f.eks. samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne, IT Universitetet eller journalistuddannelsen.

Studieretning 1: Kommunikation/IT A - Samfundsfag B
Studieretning 2: Kommunikation/IT A - Tysk B

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag.
Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det.
Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.
Kommunikation-itA.jpg (1)

Kommunikation-IT A

I kommunikation/it A lærer du om forskellige kommunikationsformer som fx tekst, billede, lyd mv. Du får forståelse for kommunikation, design og teknologi i it-baserede og trykte medier, og du prøver at løse konkrete kommunikationsopgaver.

samfundsfagB.jpg

Samfundsfag B

I samfundsfag B får du viden om sociologi, politik og økonomi og lærer at undersøge og dokumentere samfundsmæssige sammenhænge i og uden for Danmark. Du får træning i at diskutere og formidle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger på et fagligt grundlag.

Kommunikation-itA.jpg (1)

Kommunikation-IT A

I kommunikation/it A lærer du om forskellige kommunikationsformer som fx tekst, billede, lyd mv. Du får forståelse for kommunikation, design og teknologi i it-baserede og trykte medier, og du prøver at løse konkrete kommunikationsopgaver.

_MH_8850.jpg

Tysk B

I tysk fortsættersprog B lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du et solidt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold. Du får bl.a. undervisning i grundlæggende regler for tysk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget, og du lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Valgfag

Den obligatoriske fagrække på htx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Sukkertoppen Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende tekniske fag, der er med til at give htx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil.

13443039_1800214113548486_3608940897348858494_o.jpg

Efter gymnasiet

Studieretningerne klæder dig på til f.eks. samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne, IT Universitetet eller journalistuddannelsen.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar og februar.

Optagelse
  • Studieretningsfag
  • Obligatoriske fag
  • Valgfrie fag
  1.g 2.g 3.g
Studieretning 1      
Kommunikation-IT A      
Samfundsfag B      
Studieretning 2      
Kommunikation-IT A      
Tysk B      
Obligatoriske fag:
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation/ IT C      
Samfundsfag C      
valgfag:
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Kommunikation-IT A      
Matematik A      
Teknologi A      
Biologi B      
Design B      
Idræt B      
Mediefag B      
Musik B      
Programmering B      
Samfundsfag B      
Tysk B      
Astronomi C      
Design C      
Erhvervsøkonomi C      
Fransk C      
Idræt C      
Innovation C      
Mediefag C      
Musik C      
Musik og lydproduktion C      
Programmering C      
Psykologi C      
Statik og styrkelære C      
Tysk C