Biokemi_studieretning_sukkertoppen_gymnasium_htx.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

Biokemi

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

Vil du vide mere om krop og sundhed?

Biokemi dækker over to studieretninger, hvor du har matematik på højt niveau, og kemi og biologi fylder meget i skemaet. Hvis du interesserer dig for natur og mennesker, vil du finde dig til rette på en af de biokemiske studieretninger. Her undersøger du, hvordan verden fungerer fra molekyler og mikroorganismer til mennesker og miljø.

Studieretning 1: Matematik A - Kemi A
Studieretning 2: Matematik A - Biologi B

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag.
Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det.
Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.
MatematikA.jpg (1)

Matematik A

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller. Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

kemiA.jpg

Kemi A

I kemi A opnår du forståelse for kemiske stoffer og arbejder med kemiske problemstillinger inden for bl.a. sundhed, miljø og teknologi. Du lærer at tilrettelægge og udføre eksperimenter og udvikler din viden om kemi i et samspil mellem eksperimenter, modeller og teorier.

MatematikA.jpg (1)

Matematik A

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller. Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

BiologiB.jpg (1)

Biologi B

I biologi B får du viden om biologiske principper og arbejdsmetoder og lærer om miljø, sundhed og bioteknologi. Du får indsigt i, hvordan biologisk viden bruges i praksis, og kommer bl.a. til at diskutere biologi i et samfundsmæssigt perspektiv. Du lærer at opstille hypoteser og udføre og diskutere eksperimenter og undersøgelser.

Valgfag

Den obligatoriske fagrække på htx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Sukkertoppen Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende tekniske fag, der er med til at give htx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil.

13443039_1800214113548486_3608940897348858494_o.jpg

Efter gymnasiet

Studieretningerne ruster dig bl.a. til de naturvidenskabelige universitetsuddannelser, og det kan også være du har en fremtid som tandlæge, bioanalytiker, sygeplejerske eller fysioterapeut.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar og februar.

Optagelse
  • Studieretningsfag
  • Obligatoriske fag
  • Valgfrie fag
  1.g 2.g 3.g
Studieretning 1      
Matematik A      
Kemi A      
Studieretning 2      
Matematik A      
Biologi B      
Obligatoriske fag:
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation/ IT C      
Samfundsfag C      
valgfag:
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Kommunikation-IT A      
Matematik A      
Teknologi A      
Biologi B      
Design B      
Idræt B      
Mediefag B      
Musik B      
Programmering B      
Samfundsfag B      
Tysk B      
Astronomi C      
Design C      
Erhvervsøkonomi C      
Fransk C      
Idræt C      
Innovation C      
Mediefag C      
Musik C      
Musik og lydproduktion C      
Programmering C      
Psykologi C      
Statik og styrkelære C      
Tysk C