computer_science_mediegym.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

Computer Science

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til studievejleder Bo Hørslev Petersen på 26 89 79 49 eller bo@nextkbh.dk

Bliv skarp på digitalisering og databehandling

Interesserer du dig for matematik, logik og programmering, skal du vælge Computer Science. Vi arbejder med det, der sker inden i computeren og lærer, hvordan programmerne fungerer og laves. Nørdet på den fede måde. Efter gymnasiet er du godt rustet til de mange videregående uddannelser på fx IT Universitetet. Det kan også være DTU, AAU eller de naturvidenskabelige uddannelser på universiteterne, du søger videre på.


Matematik A - Informatik B

matA_KMG.JPG

Matematik A

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller. Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

informatikB_KMG.JPG

Informatik B

Informatik handler om, hvordan både hardware og software fungerer, og hvordan vi udnytter vores computere bedst muligt. Vi arbejder bl.a. med digital dannelse, it-sikkerhed, databearbejdning og it-innovation i undervisningen, der veksler mellem teori og eksperimenterende arbejde. Faget bygger oven på de færdigheder og den viden, man har fået gennem faget Kommunikation/it C.

Relevante valgfag

Engelsk A, samfundsfag B, musik- og lydproduktion C

Den obligatoriske fagrække på htx giver dig direkte adgang til næsten alle videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Københavns Mediegymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende tekniske fag, der er med til at give htx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil.

studenterkoersel_mediegym.jpg

Efter Gymnasiet

Efter gymnasiet er du godt rustet til de mange videregående uddannelser på fx IT Universitetet. Det kan også være DTU eller de naturvidenskabelige uddannelser på universiteterne, du søger videre på.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være ?
vejledning.jpg

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar.

Optagelse

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Matematik A      
Informatik B      
Obligatoriske fag:
     
Kommunikation/ IT C      
Matematik B      
Engelsk B      
Samfundsfag C      
Biologi C      
Fysik B      
kemi B      
Teknologi B      
Dansk A