tester

Infomøde for nye elever

Vi glæder os til at se vores nye elever samt deres forældre til infomøde tirsdag den 13. juni fra kl. 17-18.

Prøver og eksamener

Infomøde for nye elever

Vi glæder os til at se vores nye elever samt deres forældre til infomøde tirsdag den 13. juni fra kl. 17-18.

Mindst ni eksamener

I løbet af gymnasietiden skal du til mindst ni eksamener inkl. det obligatoriske studieområdeprojekt (SOP). For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én. Studentereksamen kan omfatte prøver i alle fag. Mindst tre eksamener skal være skriftlige, og mindst tre skal være mundtlige. Eksamenerne afholdes i maj-juni og evt. sygeeksamen afholdes i august. De skriftlige eksamener afholdes typisk før de mundtlige.

Eksamensplaner

Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, hvor du på din forside kan se, hvornår du skal til eksamen. Du har pligt til at logge ind og orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din eksamen foregår. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan, og det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan.

Gennem hele eksamensperioden kan der forekomme ændringer i eksamenstidspunkter. Sker der ændringer i eksamensplanen, vil det fremgå i Lectio. Hold derfor løbende øje med oplysningerne her.

Mødetider

Ved skriftlig eksamen skal du sidde på din plads og være klar i eksamenslokalet, senest 30 minutter før eksamen går i gang.

Ved mundtlig eksamen skal du også møde op i god tid - dvs. senest én eksamination før du selv skal op.

Untitled-2.jpg

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål vedr. afholdelse af eksamen, eller er der andet, du har brug for hjælp til, er du altid velkomme til at kontakte vores studievejleder Mikkel.

Spørg bare