_J4A1779.jpg

Global Business

Hvis du drømmer om en international karriere

Global Business indeholder to studieretninger, hvor begge har International Økonomi på A niveau, som er den internationale version af samfundsfag. Det er retninger for dig, som drømmer om en international karriere. Du får stærke kompetencer inden for både økonomi og sprog. Du kommer til at arbejde med cases fra internationale virksomheder og organisationer og får indblik i, hvordan samspillet i den globale verden fungerer, og så lærer du at kommunikere professionelt i en international kontekst. Det handler både om kulturforståelse og om at bruge fremmedsprog rigtigt.


International Økonomi A – Afsætning A
International Økonomi A – Virksomhedsøkonomi A

Relevante valgfag

Kulturforståelse C, fremmedsprog på A niveau, filosofi C.

Den obligatoriske fagrække på hhx giver dig direkte adgang til næsten alle erhvervsrettede videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Baltorp Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende fag, der er med til at give hhx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil

glade hhx elever på studenterkørsel

Efter Gymnasiet

Studieretningens A-fag betyder, at den er oplagt for dig, der vil læse videre på Copenhagen Business School, universiteterne eller de korte videregående uddannelser som f.eks. markedsføringsøkonom.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar og februar.

Optagelse

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Studieretning 1      
International økonomi A      
Afsætning A      
Studieretning 2      
International økonomi A      
Virksomhedsøkonomi A      
Obligatoriske fag:
     
Dansk A      
Engelsk A      
Afsætning B      
International økonomi B      
Historie B      
Matematik B      
Virksomhedsøkonomi B      
Erhvervsjura C      
Informatik C      
Samfundsfag C      
Erhvervscase C      
Tysk B Fransk B
2 Fremmedsprog
     
Spansk A Kinesisk A
2 Fremmedsprog A
     
valgfag:
     
Afsætning A      
International økonomi A      
Matematik A      
Virksomhedsøkonomi A      
Tysk A      
Erhvervsjura C      
Informatik B      
Samfundsfag B      
Innovation B      
Filosofi C      
Finiansering C      
Kulturforståelse C      
Markedskommunikation C      
Mediefag C      
Psykologi C      
Retorik C