_J4A2178.jpg

Business Mathematics

Hvis finansverdenen trækker

Business Mathematics er for dig, der drømmer om en karriere i finanssektoren eller synes, at det er fantastisk at have med penge at gøre. Studieretningen har fokus på samspillet mellem økonomiske fag og matematik i en erhvervsmæssig sammenhæng. Du vil opleve en undervisning hvor der er et tæt samarbejde med finans- og revisionsverdenen. Det udmønter sig blandt andet i virksomhedsspil i både 1. og 3. g, besøg i banker og caseopgaver for revisionsbranchen.


Virksomhedsøkonomi A – Matematik A

Relevante valgfag

Finansiering C, afsætning A, international økonomi A.

Den obligatoriske fagrække på hhx giver dig direkte adgang til næsten alle erhvervsrettede videregående uddannelser. Herudover vælger du selv, hvilke fag du ønsker at gå yderligere i dybden med. På Baltorp Gymnasium fortsætter du med en række fag, som du kender fra folkeskolen. Men du møder også helt nye og spændende fag, der er med til at give hhx dens helt særlige innovative og anvendelsesorienterede profil

glade hhx elever på studenterkørsel

Efter Gymnasiet

Når du er færdig på Business Matematics er det oplagt at læse videre på økonomiske uddannelser på CBS og universiteterne, da din fremtid sikkert ligger inden for revisions, bank- eller finansverdenen.

Studieretningens A-fag betyder, at den er oplagt for dig, der vil læse videre på Copenhagen Business School, universiteterne eller de korte videregående uddannelser som f.eks. markedsføringsøkonom.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Hvad vil du være?
vejledning.jpg

Kontakt en studievejleder

Sådan bliver du optaget

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge rettidigt. Der er optagelse til gymnasierne hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts, og i den forbindelse afholder vi informationsaftener i januar og februar.

Optagelse

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Virksomhedsøkonomi A      
Matematik A      
Obligatoriske fag:
     
Dansk A      
Engelsk A      
Afsætning B      
International økonomi B      
Historie B      
Matematik B      
Virksomhedsøkonomi B      
Erhvervsjura C      
Informatik C      
Samfundsfag C      
Erhvervscase C      
Tysk B Fransk B
2 Fremmedsprog
     
Spansk A Kinesisk A
2 Fremmedsprog A
     
valgfag:
     
Afsætning A      
International økonomi A      
Matematik A      
Virksomhedsøkonomi A      
Tysk A      
Erhvervsjura C      
Informatik B      
Samfundsfag B      
Innovation B      
Filosofi C      
Finiansering C      
Kulturforståelse C      
Markedskommunikation C      
Mediefag C      
Psykologi C      
Retorik C