glade studenter med huen i alle farver

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

Vælg din hue

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

De fire gymnasiale uddannelser har forskellige profiler, som afspejler sig i fagrækken. Det første, du skal tage stilling, er derfor:


1 Vil du på eud eller i gymnasiet?
2 Hvilken gymnasiale uddannelse matcher bedst det, som du er dygtig til, og som du kan lide?
3 Hvilken studieretning ønsker du på gymnasiet?
4 Nu kan du søge optagelse på www.optagelse.dk
5 Velkommen på Albertslund Gymnasium

glade stx studenter på next

stx

Den almene studentereksamen stx har både bredden og dybden. Dvs. at der arbejdes med både humanistiske, naturfaglige, samfundsfaglige og kunstneriske fag men på et højere niveau end du har oplevet i folkeskolen. Med valget af studieretning vælger du, hvilken profil som du vil have mest af gennem de tre år.

Læs mere
glade htx studenter med der fine nye hue

htx

Den tekniske studentereksamen htx har fokus på naturfaglige fag og IT. Gennem de tre år arbejdes der meget projektorienteret og i værksteder og laboratorier. Du vil møde mange nye fag fx teknologi, teknik, bioteknologi og IT-fag. Desuden vil mange projektforløb være bygget op om virkelighedsnære problemstillinger, hvor bl.a. lokale virksomheder stiller opgaverne.

Læs mere
glade hf studenter har fået hue på

hf

hf-eksamen er den 2-årige professionsrettede gymnasiale uddannelse, som er rettet mod viderestudier på erhvervsakademier og professionsskoler. Man kan optages direkte efter 9. klasse og kommer til at arbejde med en bred vifte af humanistiske, samfundsfaglige, naturvidenskabelige og kunstneriske fag. Uddannelsen er opdelt i fire semestre, og der vil bl.a. indgå praktikperioder og projektforløb. Du skal vælge den fagpakke, som interessere dig mest fx sundhed, pædagogik, handel-finans eller medier.

Læs mere
Obligatoriske-fag.jpg

Hvad er forskellen?

Hvis du er i tvivl om, hvilke fag der er fælles, og hvilke der er forskellige, kan du se en oversigt her.

Oversigtskort