_J4A8050.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til Trine på tlf. 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk

Naturvidenskab

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til Trine på tlf. 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk

Er du til klassisk science?

Er du til klassisk science, hvor vi kombinerer matematik og centrale naturvidenskabelige fag? Eller er du fascineret af naturens fænomener og har du lyst til at lære om gener, molekylærbiologi og biokemi? Så skal du vælge en af de naturvidenskabelige retninger. Vi giver dig redskaber til at arbejde og eksperimentere med naturens og fysikkens love samt viden om klima og miljø, hvor du udfordres fagligt. I undervisningen i laboratorierne vil der være både projektforløb og eksperimenter, hvor der arbejdes tværfagligt og i samspil med omverdenen fx DTU.


Matematik A - Fysik A - Kemi B
Biologi A - Kemi B

Matematik A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Fysik A

I fysik B lærer du om fysisk tankegang og metode. Du opnår forståelse for udvalgte områder af den klassiske og moderne fysik. Du bliver i stand til at vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Kemi B

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder samt en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner. Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Studieretning 2      
Biologi A      
Kemi B      
Studieretning 1      
Matematik A      
Fysik A      
Kemi B