_J4A77953.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til Trine på tlf. 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk

STX

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til Trine på tlf. 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk

kreativitet, mangfoldighed og globalt udsyn

Den almene studentereksamen stx på Albertslund Gymnasium har både bredden og dybden. Det vil sige, at du arbejder med både humanistiske, naturfaglige, samfundsfaglige og kunstneriske fag, men på et højere niveau end du har oplevet i folkeskolen. Med valget af studieretning vælger du, hvilken profil som du vil have mest af gennem de tre år.