_J4A77953.jpg

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40979147 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

STX

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40979147 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

kreativitet, mangfoldighed og globalt udsyn

Den almene studentereksamen stx på Albertslund Gymnasium har både bredden og dybden. Det vil sige, at du arbejder med både humanistiske, naturfaglige, samfundsfaglige og kunstneriske fag, men på et højere niveau end du har oplevet i folkeskolen. Med valget af studieretning vælger du, hvilken profil som du vil have mest af gennem de tre år.