IMG_7727.JPG

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

Praktisk info

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

Alt det praktiske

På Albertslund Gymnasium bruger vi platformen Lectio. På Lectio får du information om skema, lektier, karakterer og meget andet, der er relevant for dit studieliv. Næsten alle opgaver afleveres ligeledes i Lectio. For at gennemføre en gymnasieuddannelse har du brug for en computer. Du kan medbringe din egen eller leje en af skolen.

13533293_1241559522521676_7880573062437506219_n.jpg

Kalender

SKOLEÅR 2017/ 2018:
Skolestart for alle årgange: mandag 14/8 2017
Efterårsferie: uge 42
Juleferie: 21/12-17 – 3/1-18 inkl.
Vinterferie: uge 8
Påskeferie: 26/3 – 28/3-18
Sidste dag: 29/6-18

SKOLEÅR 2016/ 2017
Påskeferie: Mandag 10. april - mandag 17. april
Store bededag: Fredag 12. maj
Kr. himmelfarts dag: Torsdag 25. maj
Pinsedag: Mandag 5. juni
Eksamensperiode: Tirsdag 16. maj - onsdag 21. juni
Sidste skoledag for afgangsklasserne: Tirsdag 16. maj
Sidste skoledag for 1.g. + 2.g. + 1.hf: Fredag 19. maj 2
Sommerferie: Mandag 26. juni - fredag 4. august

Prøver og eksamener

I løbet af gymnasietiden skal du til mindst ni eksaminer inkl. det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) på stx og studieområdeprojekt (SOP) på htx. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én. Studentereksamen kan omfatte prøver i alle fag. Mindst tre eksaminer skal være skriftlige, og mindst tre skal være mundtlige.

Eksamenerne afholdes i maj-juni og evt. sygeeksamen afholdes i august. De skriftlige eksamener afholdes typisk før de mundtlige.

Bemærk: Der er indgået aftale om en reform af gymnasieuddannelserne. Vær derfor opmærksom på, at ovenstående formentlig ændres fra skoleåret 2017/2018. Vi opdaterer denne side, når aftalen er endeligt vedtaget.

Studie- og ordensregler

Vi vil gerne, sammen med dig, skabe et godt gymnasium og miljø, hvor engagement og samarbejde er nogle af de bærende værdier. Da vi skal tilbringe tre år sammen, er der nogle grundlæggende ting, det vil være godt for dig at vide om vores gymnasium og fælles miljø.

Ordensregler

Studieplan

For hver eneste fag du har, er der udarbejdet en studieplan. Studieplanen er samtidig en undervisningsbeskrivelse.

I Studieplanen er en oversigt over, hvilke temaer/emner du har haft, og der er også en beskrivelse af mål, hvad du har læst, arbejdsformer m.m. Hvis du kommer op i et bestemt fag til eksamen, kan du se i studieplanen, hvad du skal have styr på.

Lectio

Det er bedst når alle er her

På Albertslund Gymnasium har vi fokus på at forebygge og frafald. Vi følger derfor tæt op på fravær og manglende afleveringer.

Indsatsen for at reducere fravær og frafald sker i et tæt samarbejde mellem skolens ledelse, studievejlederne, årgangslederne og klasselærerne.

Kvalitetssikring

På Albertslund Gymnasium følger vi det system for kvalitetssikring, der gælder for NEXT. Derfor måler vi løbende elevernes tilfredshed (ETU) og medarbejdernes tilfredshed (MTU). Målingerne bruger vi til at udvikle vores uddannelser og undervisningsmiljø og til beslutte, hvor vi vil gøre en særlig indsats.