_J4A8187.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til Trine på tlf. 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk

Teknologi

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til Trine på tlf. 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk

Vil du udvikle og arbejde med fremtidens løsninger?

Har du en lille Ole-opfinder i maven og synes det er spændende at udvikle og arbejde med fremtidens løsninger så er du på rette vej med denne studieretning. Hvorfor er der nogen biler der ”griner” eller andre der ser ”rigtig gale” ud når du ser på forlygterne? Hvorfor er biler designet som de er, hvorfor ser en bro ud som den gør. Der er en tanke bag al design, bare tænk på en traditionel cola-flaske – den kan ikke se anderledes ud. I denne studieretning arbejder du også med bæredygtighed og med tekniske løsninger på f.eks. støj fra vejene, fra togene, fra naboerne. Det vil være den rigtige vej hvis du vil være ingeniør, miljø eller design, eller bygningsingeniør.


Teknologi A - Design B

Teknologi A

I teknologi A lærer du om sammenhængen mellem samfundsmæssige problemstillinger og teknologiske løsninger. Med udgangspunkt i både natur- og samfundsfaglig viden lærer du bl.a. at udvikle og fremstille et produkt og at tage hensyn til samspillet mellem konstruktion, produktion, markedsføring m.m.

Design B

I design B arbejder du både teoretisk og praktisk med designprocessen. Du får forståelse for samspillet mellem form og funktion og for designprocessens sammenhæng med æstetik, teknologi og innovation.

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.g 2.g 3.g
Teknologi A      
Design B