_J4A8050.jpg

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til Trine på tlf. 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk

HTX

Besøgsdage

Individuelle besøgsdage kan arrangeres ved kontakt til Trine på tlf. 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk

En moderne studentereksamen

Den tekniske studentereksamen htx har fokus på naturfaglige fag og IT. Gennem dine tre år på Albertslund Gymnasium arbejder du meget projektorienteret og i værksteder og laboratorier. Du vil møde mange nye fag, fx teknologi, teknik, bioteknologi og IT-fag. Desuden vil mange projektforløb være bygget op om virkelighedsnære problemstillinger, hvor bl.a. lokale virksomheder stiller opgaverne!