_J4A8050.jpg

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40979147 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

HTX

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40979147 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

En moderne studentereksamen

Den tekniske studentereksamen htx har fokus på naturfaglige fag og IT. Gennem dine tre år på Albertslund Gymnasium arbejder du meget projektorienteret og i værksteder og laboratorier. Du vil møde mange nye fag, fx teknologi, teknik, bioteknologi og IT-fag. Desuden vil mange projektforløb være bygget op om virkelighedsnære problemstillinger, hvor bl.a. lokale virksomheder stiller opgaverne!