_J4A3874.jpg

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

Pædagogik

100 elever mere end sidste år!

Nu er der desværre venteliste til 1.g på både hf, stx og htx. Der er få ledige pladser på 2. år af hf og i 3.g-klasser. Kontakt Trine Ladekarl Nellemann på 40 97 91 47 eller tln@nextkbh.dk, hvis du ønsker vejledning eller har spørgsmål. Vi vil gerne hjælpe!

stærkt samspil mellem teori og praksis

Har du en folkeskolelærer eller pædagog i maven, så kan den pædagogiske pakke være noget for dig. Med fag som fx musik, idræt eller psykologi vil vi forberede dig godt på videre studier på fx professionsskoler og dermed fremtidens arbejdsmarked. Undervisningen vil ske i samarbejde med blandt andet lokale institutioner og offentlige virksomheder fx musikskolen og daginstitutioner. Vi vil tilstræbe at teori og praksis kommer til at spille godt sammen i dagligdagen, så du både lærer noget og afklares ifht. dine fremtidige studier og job. Elitesportsudøvere og Team Danmark-elever er meget velkommen på det pædagogiske forløb.

Musik B - Samfundsfag B
Idræt B - Psykologi C

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

 
  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.hf 2.hf
Studieretning 1    
Musik B    
Samfundsfag B    
Studieretning 2    
Idræt B    
Psykologi C    
Obligatoriske fag:
   
Dansk A    
Engelsk B    
Matematik C    
Samfundsfag C    
Historie B    
Religion C    
Kemi C    
Biologi C    
Geografi C